Факультет історії та міжнародних відносин ЗНУ Вікіпедія

Також відбуваються робочі візити делегації китайського партнеру ЗВО – Аньхойського педагогічного університету та представників ЗНУ до м. Уху, провінція Аньхой, Китай. Ці та багато інших проєктів свідчать про сталу комунікацію запорізьких істориків із закордонними колегами та інтеграцію вітчизняної науки у світовий простір. Науковий збірник «Zaporizhzhia Historical Review» (до 2019 р. — «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету») включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

наукові записки історичного факультету зну

Чернівці, 2011. 583–584. 121–127. — факультет у структурі Запорізького національного університету. Сайт навчально-наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій. Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Керівництво для авторів

Завідуючого кафедри, доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої і нової історії України та методики навчання історії. Весь час підтримуються зв’язки з працівниками наукових закладів різних країн (більш 15). У 2013 р. Підписано Угоду про співробітництво в різних сферах з Навчальною археологічною лабораторією Бердянського державного педагогічного університету терміном на 5 років. Студенти та аспіранти факультету мають змогу брати участь у міжнародних наукових та навчальних програмах академічного обміну на базі провідних центрів Європи та Америки.

У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назва установ) повинно бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти і не більше семи, подаються українською та англійською мовами. Summary складається з не менш як п’яти абзаців. Перший абзац стосується пояснення теми та вказівки на проблему публікації (Тhesis).

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії [ред. | ред. код]

З часу створення лабораторії у складі її експедицій проходять обов’язкову заплановану навчальною програмою археологічну практику студенти історичного факультету ЗНУ. Участь у роботі приймають також школяри різних учбових закладів. Міжнародна діяльність факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ. Наукова діяльність факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ.

Кафедра новітньої історії України [ред.

(до 100-річчя проголошення української незалежності). Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає ре­дакційна колегія. В окремих випадках за наявності позитивної рецензії можлива публікація статті за рішенням головного редактора.

Навчання на факультеті тривало спочатку чотири, а потім — п’ять років. Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій. О., Степанова Н. Критичне мислення для освітян. 2017.

Після ухвалення рішення про публікацію статті редакція інформує про це автора з указанням терміну публікації. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав. Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення «Жека 20 відсотків» наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії. Головний редактор – доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Турченко Федір Григорович.

Подається українською та англійською мовами. Савчук Т.Г. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра історії України (підвищення кваліфікації) 2020 р.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Articles

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.