Трансформація Світового Ринку Хімічної Продукції В Умовах Глобальної Кризи Автореферати Та Анотації Дисертацій

Незважаючи на те, що спеціалісти не мають спільної думки щодо визначення глобалізації, цей процес стосується усіх сфер суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку та ін. Він є суперечливий і має як позитивні, так і негативні наслідки. У статті висвітлюються підходи до формалізації окремих елементів упевненості користувачів фінансової інформації, а також визначено чинники їх поведінки. Ідентифіковано прямий та непрямий способи формалізації елементів упевненості. Викладено ключові положення рейтингових методик, алгоритми згортки об’єктивних (статистичних) і суб’єктивних (оціночних) первинних даних. Розглянуто позиціонування країн в системі міжнародних рейтингів.

Значна залежність Російської Федерації від експорту вуглеводнів та не прогнозованість коливання цін на них може порушити найближчим часом здатність Кремля підтримувати у належному стані функціонування державних інститутів. Силові засоби придушення невдоволення за допомогою спеціальних служб та органів внутрішніх справ країни тільки погіршить ситуацію. Поряд із цим, необхідно згадати і тиск світової спільноти на Російську Федерацію та економічні санкції, які так чи інакше, створюють економічний дискомфорт та приводять до підвищення градусу дискусій серед представників політико-економічних кіл країни. Разом з тим, будь-які еколого-економічні відносини у теперішній час передбачають застосування різного типу технологій, які, у свою чергу, також розвиваються на шляху науково-технічного прогресу. Сьогодні у сфері дослідження етапів розвитку технологій найбільш відомою є теорія технологічних укладів С.Ю.

Для цього потрібно провести трансформацію не тільки еколого-економічних відносин між природою та людською цивілізацією, а й здійснити технологічну, суспільну, світоглядну трансформації у відповідних сферах. Діяльність ООН у соціальній сфері особливо активізувалася з середини 1990-х рр., про що свідчить низка ініційованих нею глобальних конференцій та проектів, наприклад, Всесвітня зустріч на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку (Копенгаген, 1995 рік). За результатами Спеціальної сесії зобов’язання держав створити належні економічні, політичні, соціальні, культурні та правові умови, які сприяли б соціальному розвитку людей, та багато інших соціальних пріоритетів були закріплені у відомому міжнародному документі — Копенгагенській декларації про соціальний розвиток. Наступний, зелений рівень, до якого сьогодні наближається наше суспільство, передбачає проведення необхідних трансформацій для забезпечення гармонії відносин з природою, розвитку «зелених» технологій, що сьогодні асоціюється з побудовою «зеленої» економіки. Перехід до жовтого рівня еколого-економічних відносин передбачатиме проведення трансформації для формування системи гнучкого реагування на зовнішні екологічні загрози та відбуватиметься в умовах інтенсивного раціонального розвитку. Надалі, після бірюзового витка спіралі, можна прогнозувати подальший гармонійний інтелектуальний розвиток людської цивілізації в контексті застосування когнітивних технологій сьомого технологічного укладу.

  • Держава активізувалась у сфері зовнішньої та військової політики.
  • Поряд із цим, необхідно згадати і тиск світової спільноти на Російську Федерацію та економічні санкції, які так чи інакше, створюють економічний дискомфорт та приводять до підвищення градусу дискусій серед представників політико-економічних кіл країни.
  • Майбутню кризу світове експертне співтовариство бачить як кризу існуючої моделі капіталізму, як цивілізаційну та геополітичну кризу, що виникне з невирішених економічних і фінансових проблем.

Проблема старіння населення та поява середнього класу можуть становити загрозу політичній та соціально-економічній стабільності режиму. Можливо, це призведе до авторитарної рефлексії з боку влади у відповідь на імовірні суспільно-політичні заворушення. КНР продовжить спроби отримання дивідендів з геополітичного дисбалансу розширюючи зони економічного впливу в Південній Америці, Азії та Африці.

Інституційний Розвиток

Уже тепер ці потоки перевищують обсяги переміщення матеріальних товарів усемеро [ru.wikipedia.org]. Розвиток нової, «невагомої» економіки стимулюється не лише дефіцитом природних ресурсів, а й наростанням обсягів інформації та знань, що набувають значення затребуваного товару. На початку 2016 року світове аналітичне та експертне співтовариство, провідні “мозкові центри” розпочали надавати власні прогнозні версії розвитку подій у світі як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Багато в чому запропоновані найвпливовішими “фабриками думок” моделі майбутнього різняться, а тому потребують побудови цілісного та більш систематизованого бачення ймовірних сценаріїв розвитку. Водночас процес глобалізації впливає на основні структурні характеристики національного господарства, розширюючи сферу впливу, що необмежена географічними межами, формує глобальні правила економічного розвитку та створює конкурентне середовище країни. Вплив глобалізації є неоднозначним і суперечливим, при цьому сумарний результат визначається рівнем національної спроможності вести адекватну політику розвитку власних конкурентних переваг.

Актуальна інформація про вплив глобальних криз на економіку

За таких умов найкращі реформи економіки, науки, освіти, інноваційної сфери не дадуть бажаних результатів, оскільки ці реформи є похідними від головного — політичного визначення шляхів розвитку держави. Для цих країн, і особливо для України, важливим є не стільки їхній поточний стан за індексом сталого розвитку, як динаміка якісних змін і масштаби розшарування, що відбулися в цій групі протягом останніх 15 — 20 років. Виходячи приблизно з однакових стартових умов кінця 80-х років минулого століття (а в України вони були, мабуть, найкращі), країни цієї групи за історично короткий проміжок часу пройшли через дуже різні політичні, економічні, ментальні зміни.

Посилання

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах. Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень. Ви можете ввести слово, присутнє в назві статті або ім’я автора. Справді, ми стали свідками http://compozit.com.ua епох, в яких, з одного боку, були декади рекордного зростання і процвітання, а з іншого — одна з найглибших фінансово-економічних криз, крізь яку будь-коли проходив індустріальний світ. 2) забезпечення розвитку ключових виробництв нового технологічного устрою . Величезний попит на соціальну політику існує і на глобальному рівні, і в окремій галузі.

Загострюється інтерес вчених до екологічної складової економічних систем. Економісти стали приділяти більше уваги проблемам оптимізації еколого-економічних взаємодій. Ініціативи Зеленського щодо Донбасу зайдуть у глухий кут, а переговори продовжуватимуть стагнувати. Неминуче зменшення рейтингу Президента прирікатиме на провал будь-які його ініціативи. Росія може використовувати фактор загострення бойових дій як спробу шантажу Зеленського та для відволікання уваги населення від своїх проблем. Дискредитацією центральної влади, загостренням соціально-економічної ситуації, економічною стагнацією, бунтами незадоволених спробує на повну скористатися Росія для посилення і повернення впливу в Україні.

У Нігері продовжують укріплюватися джихадисти, що базуються на пустельній півночі, як і у сусідніх державах Сахелю. Слід очікувати подальшого розростання їхньої діяльності. Головна подія Німеччини – очікувана відставка Меркель після виборів до Бундестагу у вересні 2021 р. Немає артикульованого спадкоємця, що ставить під загрозу і позиції ХДС-ХСС (хоча і зростає внутрішньопартійна підтримка прем’єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Арміна Лашета). Скористається цим Росія, що прагне посилення сил, орієнтованих на тіснішу співпрацю, насамперед ліворадикалів на зразок De Linke.

Глобалізація може спричинити зростання продуктивності праці у результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні та поширення передових технологій, а також конкурентного тиску на користь постійного впровадження новацій у світовому масштабі. У цілому переваги глобалізації дозволяють покращити своє становище усім партнерам, котрі дістають можливість, збільшивши виробництво, підвищити рівень зарплати та життєві стандарти. Кінцевим результатом глобалізації повинне стати загальне покращення добробуту у світі.

Підтвердженням цьому стала методологічна кволість відомих світових аналітичних центрів у питаннях розробки навіть короткострокових прогнозів по Сирії, Україні міграційних процесах, Євросоюзу, Середземномор’ю тощо. Це призвело до серйозної дискусії в аналітичних колах США та Західної Європи з приводу перегляду усталених стратегій інформаційно-аналітичної та експертної діяльності. Зокрема, результати сценаріїв більшості “think tanks” у минулому році, за нашими оцінками, справдились і мали відносне співпадіння на 40 відсотків.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Articles

0 Comment