Наукові дослідження

У тоталітарному суспільстві журналістика є коліщатком і гвинтиком” (за В. І. Леніним) загальнодержавного механізму, а не щонайважливішим елементом демократичного суспільства, через який вільна людина реалізує своє основне право на свободу слова. Катерина Кобченко – секретар УАДЖІ, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Були розглянуті теорії ефективності і моделі комунікації, а також окремі аспекти функціонування в соціальних комунікаціях стереотипів та міфів, які допомогли краще зрозуміти закономірності теоретичного осмислення емоційного оперування в дослідженнях. Українські вчені наголошують на важливій ролі емоційної складової частини в межах медіа, а також методів її реалізації у повідомленні. Дослідження емотивних компонентів проводити досить складно, адже при проведенні опитувань є ряд перешкод (недостатня відвертість, складність охоплення аудиторії тощо), тож існує необхідність створення точного методологічного інструменту.

наукові записки інституту журналістики том 44

Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ столітті. Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2013.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Технологію використання математичного моделювання в соціальнокомунікаційних дослідженнях. Соціологічні опитування відображають зміст соціальних очікувань аудиторії, який не завжди враховується журналістами під час написання матеріалів. Тому важливо довести, що журналістам варто уважно й обережно ставитися до розкриття страхогенерувальних тем, адже вони можуть створювати негативні контексти. Онлайн-зустріч із журналісткою телеканалу «Прямий» Юлею Вітовою в межах вивчення навчальної дисципліни «Телевиробництво» (20 грудня, 2020 р.). Організатор – Шульська Н. Онлайн-семінар «Незабутий Чорнобиль» до 35-річниці від дня Чорнобильської трагедії (26 квітня 2021).

  • Отже, у результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що медіа все більше продукують тексти із негативним емоційним компонентом, але яким чином це впливає на аудиторію – це завдання для наступних наукових розробок.
  • Конкурентоспроможність книги як товару / Н.
  • З метою становлення і розвитку відкритого суспільства, орієнтованого на загальнолюдські цінності гуманізму, і розв’язання проблем українських ЗМІ надзвичайно важливим є використання зарубіжного досвіду мас-медіа.
  • 16–20.
  • Чому народ стає жертвою своїх «слуг»?

// Проблеми славiстики / Волинський держ. Ун-т. Волинський Академ.

Результати фахового іспиту за 20.07.2023

77–79. Антонович М.М. Що ж насправді сказала Рада Європи про Голодомор в Україні? https://ord-ua.com/2012/01/12/zheka-20-vidsotkiv-2/ / М.М. Антонович // Універсум. – № 5-6. Районні та міські газети Волині 90-x рр.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Articles

0 Comment